Brīvprātīgā ētikas vadlīnijas

  •  
 

Brīvprātīgā darba veikšanas laikā:

  • Mēs ar cieņu izturamies pret citiem brīvprātīgajiem un palīdzības sniedzējiem; 

  • Mēs atbalstām viens otru, risinot ar palīdzības sniegšanu saistītos jautājumus;

  • Mēs neizpaužam nekāda veida informāciju par tiem, kam palīdzam. Personas datu izpaušana ir aizliegta;

  • Mēs sazināmies ar Palīdzības tālruni, ja nav iespējama labā darba izpilde, lūdzot ievadīt palīdzības pieprasījumu vēlreiz;

  • Mēs neveicam jebkāda veida reklāmas aktivitātes – nedalām bukletus, skrejlapas, nereklamējam Facebook lapas u.tml.;

  • Mēs negūstam nekādus ienākumus un atsakāmies no pateicības materiālā formā; 

  • Mēs informējam Palīdzības tālruni, ja tiek pārkāpts Ētikas vai citās vadlīnijās noteiktais vai ir aizdomas par brīvprātīgo platformas ļaunprātīgu izmantošanu.