Your voice is their dreams

Can reading be considered helping?

Lai pieteiktu lasījumu, aicinām zvanīt

*Šis numurs ir reģitrēts LMT tīklā. Zvanot no citiem operatoriem uz šo numuru, iespējams, tiks piemērots īpašs tarifs.

In July 2020, we, the #vieglipalīdzēt volunteer movement, launched an initiative that called on peers to provide emotional support while reading. On September 8, which is also the International Day of Literacy, we would like to say a heartfelt thank you to everyone who gave their voice and time and to everyone who listened and allowed moments in the narratives of memories to come to life again. No, that’s not the point! Let’s put a comma and remind us that #vieglipalīdzēt continues its activity, helping those who need it the most in various ways.

Our #vieglipalīdzēt reading adventure was attended by seniors from social care institutions, as well as ladies and gentlemen who can no longer go outside so often – to travel and color their daily lives with reading! The winners in this reading = helping were both! Stories and lines of poems helped the listener to travel through time and space, returning to their dexterity, brightness of eyes and letting their thoughts run through the poppy meadow or watch the sunset on the seaside sand, while the reader learned a vivid adventure from the rich life of seniors. Such a narrator – an adventure for the narrator! Students, doctors and poets gave their voices, but as the readers themselves said – people. The campaign showed how much fellow human beings can give to each other by giving away what is available to all of us, but so precious and sparing – time. As Walland said, time is the most precious in the world, because we do not create it, we only consume or fill it. Help, in our opinion, is one of the most difficult and meaningful ways to fulfill time.

One of the campaign volunteers, Jānis Vādons, shared his experience by giving a voice: “#vieglipalīdzēt reading campaign is a great adventure idea. I am glad to have the opportunity to get involved. And – how easy the word, the text brings us closer. (.) It seems that the reader and the listener come close to each other almost as big as the little mobile itself. The miraculous feeling that the other person is listening, giving in to the voice and the word, is in a way trusting. (.) Although one can read without such an intense triple reader-text-listener link, it makes the whole thing more saturated. Of course, I recommend this adventure to everyone. In addition, in any format and in any company. Another way to live well and interesting. ”

We invite you to continue reading and get emotionally closer through the lines of poems or paragraphs of prose in the dark autumn evenings, as well as to tell us what your reading experiences are like by sharing on social networks with the snapshot #vieglipalīdzēt! When was the last time you helped someone travel in time and space by giving their voice? As Ziedonis said, every small event is a small microworld and a reflection of the big world. No work is small, we can each make these reflections brighter!

We would like to express our sincere thanks to the National Library of Latvia for the wonderful fragments of literary works that made the adventure especially exciting! We invite you to go to the National Library of Latvia for inspiration and books and to follow the news in the literary world in the magazine Domuzīme!

Aicinām kļūt par lasīšanas akcijas lasītāju! 

Mēs, brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt (#paliecmājās = #vieglipalīdzēt) aicinām sniegt emocionālo atbalstu kādam līdzcilvēkam, kas ikdienā ir aci pret aci ar mūsdienās izplatīto un Covid-19 pandēmijas dēļ vēl jo vairāk saasināto problēmu – vientulību. Aicinām pievienoties, piedāvājot palīdzību un dāvinot savu laiku un balsi – nolasot dzejoli, stāstu vai grāmatas fragmentu.

Lai brīvprātīgi iesaistītos akcijā, aicinām reģistrēties www.paliec-majas.lv un sekot tālākajām instrukcijām. Mobilajā aplikācijā Zelos ir jāizvēlas grupa “Lasīšanas grupa”. Tajā būs redzami individuālie pieprasījumi, kurus Jūs varēsiet “izpildīt”. Grupā būs pieejami arī darbu fragmenti, kurus izmantošana atļauta tikai šīs akcijas mērķim, to izplatīšana un publicēšana ir aizliegta.

Aicinām iesaistīties arī jebkādā citā spontānā vai organizētā izpausmē – piemēram, ar īsiem videosižetiem par izlasīto, izmantojot mirkļbirku: #paliecmājās = #vieglipalīdzēt. 

Par lasīšanu

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi fragmentus no senākām un jaunākām grāmatām – Latvijas kultūras “zelta fonda”. Gan lasītājs, gan klausītājs ne tikai izbaudīs kopīgo lasīšanu, bet arī bagātināsies ar iespaidiem un zināšanām. Īpašais komplekts pavisam drīz – arī no Imanta Ziedoņa bibliotēkas.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka mums ir palīdzējusi saprast, kā vislabāk lasīt priekšā:

  • skaidri un ar pauzēm, saskaņojot skaļumu un ātrumu;
  • netēlojot teātri balsīs, bet lasot mierīgā, nesamākslotā intonācijā un ļaujot vaļu paša klausītāja fantāzijai;
  • pieņemot “nē” kā atbildi, ja tehnisku iemeslu vai citu apsvērumu dēļ turpmāka kopīgā lasīšana nav iespējama.

Pēc lasīšanas aicinām aprunāties ne vien par izlasīto, bet arī par dienu un noskaņojumu. 

Akcijas noslēgums8. septembris, Starptautiskā lasītprasmes diena, kad sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju pateiksimies iesaistītajiem. Balvas aktīvākajiem klausītājiem un lasītājiem sola arī citi sadarbības partneri.

Akcijas lāpu nesīs arī informatīvais atbalstītājs žurnāls latviešu literatūras, publicistikas un vēstures interesentiem “Domuzīme”.

In partnership with