Jūsu balss ir viņu sapņi

Vai lasīšana var būt palīdzēšana?

Lai pieteiktu lasījumu, aicinām zvanīt

*Šis numurs ir reģitrēts LMT tīklā. Zvanot no citiem operatoriem uz šo numuru, iespējams, tiks piemērots īpašs tarifs.

2020. gada jūlijā mēs, #vieglipalīdzēt brīvprātīgo palīdzības kustība, aizsākām iniciatīvu, kurā aicinājām līdzcilvēkus sniegt emocionālu atbalstu lasot. 8. septembrī, kas ir arī Starpatutiskā lasītprasmes un raktītpratības diena, vēlamies teikt sirdssiltu paldies katram, kurš dāvināja savu balsi un laiku un katram, kurš klausījās un ļāva vēlreiz izdzīvot mirkļus atmiņu stāstījumos. Nē, tas nav punkts! Liekam komatu un atgādinām, ka #vieglipalīdzēt turpina savu darbību, dažādos veidos palīdzot tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. 

Mūsu #vieglipalīdzēt lasīšanas piedzīvojumā piedalījās gan seniori no sociālās aprūpes iestādēm, gan kundzes un kungi, kuri vairs tik bieži nevar iziet ārpus mājas – lai ceļotu un iekrāsotu savu ikdienu ar lasījumu! Ieguvēji šajā lasīšanā = palīdzēšanā bija abi! Klausītājam stāsti un dzejoļu rindas palīdzēja ceļot laikā un telpā, atgriežot kāju veiklību, acu gaišumu un ļaujot domās skriet cauri magoņu pļavai vai vērot saulrietu piejūras smiltīs, savukārt lasītājs uzzināja kādu košu piedzīvojumu no senioru bagātās dzīves. Tāds stāstnieks – stāstniekam piedzīvojums! Savu balsi dāvināja gan studenti, gan ārsti, gan dzejnieki, bet kā paši lasītāji teica – cilvēki. Kampaņa parādīja, cik daudz līdzcilvēki viens otram var dot, dāvinot to, kas mums visiem ir pieejams, tomēr tik ļoti dārgs un saudzējams – laiku. Kā teicis Vālands, laiks ir visdārgākais pasaulē, jo mēs to neradām, tikai patērējam vai piepildām. Palīdzēšana, mūsuprāt, ir viens no skastākajiem un jēgpilnākajiem laika piepildīšanas veidiem.

Viens no kampaņas brīvprātīgajiem, Jānis Vādons, dalījās savā pieredzē, dāvinot balsi: “#Viegli palīdzēt rosinātā lasījumu akcija ir lieliska piedzīvojuma ideja. Priecājos par iespēju tajā iesaistīties. Un – cik viegli vārds, teksts mūs satuvina. (.) Šķiet, ka lasītājs un klausītājs pienāk gandrīz tik cieši klāt viens otram, cik liels ir pats nieka mobilais. Brīnumainā sajūta, ka otrs cilvēks ieklausās, ļaujas balsij un vārdam, savā ziņā uzticas. (.) Lai gan lasīt var arī bez tik intensīvas trīskāršās lasītājs-teksts-klausītājs sasaistes, tomēr tā visu padarīšanu padara piesātinātāku. Saprotams, šo piedzīvojumu iesaku katram. Turklāt jebkurā formātā un jebkurā kompānijā. Vēl viens veids, kā dzīvot labi un interesanti.”

Aicinām turpināt lasīt un tumšajos rudens vakaros emocionāli tuvināties caur dzejoļu rindām vai prozas paragrāfiem, kā arī pastāstīt mums, kādi ir jūsu lasīšanas piedzīvojumi, daloties sociālajos tīklos ar mirkļbirku #vieglipalīdzēt! Kad Tu pēdējo reizi kādam palīdzēji ceļot laikā un telpā, dāvinot savu balsi? Kā teicis Ziedonis, katrs mazs notikums ir maza mikropasaulīte un lielās pasaules atspulgs. Neviens darbs nav mazs, mēs katrs varam padarīt šos atspulgus spožākus! 

Vēlamies teikt sirsnīgu paldies Latvijas Nacionālajai bibliotēkai par brīnišķīgiem literāro darbu fragmentiem, kas padarīja piedzīvojumu īpaši aizraujošu! Klātienē aicinām doties pēc iedvesmas un grāmatām uz Latvijas Nacionālo bibliotēku un sekot līdzi jaunumiem literārajā pasaulē žurnālā Domuzīme!

Aicinām kļūt par lasīšanas akcijas lasītāju! 

Mēs, brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt (#paliecmājās = #vieglipalīdzēt) aicinām sniegt emocionālo atbalstu kādam līdzcilvēkam, kas ikdienā ir aci pret aci ar mūsdienās izplatīto un Covid-19 pandēmijas dēļ vēl jo vairāk saasināto problēmu – vientulību. Aicinām pievienoties, piedāvājot palīdzību un dāvinot savu laiku un balsi – nolasot dzejoli, stāstu vai grāmatas fragmentu.

Lai brīvprātīgi iesaistītos akcijā, aicinām reģistrēties www.paliec-majas.lv un sekot tālākajām instrukcijām. Mobilajā aplikācijā Zelos ir jāizvēlas grupa “Lasīšanas grupa”. Tajā būs redzami individuālie pieprasījumi, kurus Jūs varēsiet “izpildīt”. Grupā būs pieejami arī darbu fragmenti, kurus izmantošana atļauta tikai šīs akcijas mērķim, to izplatīšana un publicēšana ir aizliegta.

Aicinām iesaistīties arī jebkādā citā spontānā vai organizētā izpausmē – piemēram, ar īsiem videosižetiem par izlasīto, izmantojot mirkļbirku: #paliecmājās = #vieglipalīdzēt. 

Par lasīšanu

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi fragmentus no senākām un jaunākām grāmatām – Latvijas kultūras “zelta fonda”. Gan lasītājs, gan klausītājs ne tikai izbaudīs kopīgo lasīšanu, bet arī bagātināsies ar iespaidiem un zināšanām. Īpašais komplekts pavisam drīz – arī no Imanta Ziedoņa bibliotēkas.

Latvijas Neredzīgo bibliotēka mums ir palīdzējusi saprast, kā vislabāk lasīt priekšā:

  • skaidri un ar pauzēm, saskaņojot skaļumu un ātrumu;
  • netēlojot teātri balsīs, bet lasot mierīgā, nesamākslotā intonācijā un ļaujot vaļu paša klausītāja fantāzijai;
  • pieņemot “nē” kā atbildi, ja tehnisku iemeslu vai citu apsvērumu dēļ turpmāka kopīgā lasīšana nav iespējama.

Pēc lasīšanas aicinām aprunāties ne vien par izlasīto, bet arī par dienu un noskaņojumu. 

Akcijas noslēgums8. septembris, Starptautiskā lasītprasmes diena, kad sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju pateiksimies iesaistītajiem. Balvas aktīvākajiem klausītājiem un lasītājiem sola arī citi sadarbības partneri.

Akcijas lāpu nesīs arī informatīvais atbalstītājs žurnāls latviešu literatūras, publicistikas un vēstures interesentiem “Domuzīme”.

Sadarbībā ar