Pārvaldība

Brīvprātīgo kustības pārvaldība

Brīvprātīgo kustības #vieglipalīdzēt pamats ir brīvprātīgie, kas sniedz palīdzību krīzē nonākušiem līdzcilvēkiem.

Brīvprātīgo kustības nodrošināšanai ir izveidota koordinēšanas platforma, kuras funkcionalitāti nodrošina zvanu centrs, mājas lapa www.paliec-majas.lv un mobilā lietotne.

Platformas darbības nodrošināšanai tiek piesaistīti cilvēkresursi šādu funkciju nodrošināšanai:

 • zvanu centra darbība;
 • ārējā komunikācija – mārketings, mediji, sociālie mediji;
 • tehnoloģiju attīstība – platformas uzturēšana un attīstīšana;
 • brīvprātīgo un reģionālo koordinatoru piesaistīšana un atbalsts;
 • platformas attīstība – pastāvīga testēšana un darbības pilnveidošana, jaunu funkciju izveide;
 • partnerības – jaunu partneru un atbalstītāju piesaiste;
 • atbalsts medicīnas personālam – koordinēšana, atbalstītāju piesaiste;
 • adminstratīvās darbības brīvprātīgo kustības uzturēšanai.

Platformas darbības nodrošināšanā iesaistītie cilvēki solidāri ar brīvprātīgo kustības dalībniekiem veic vismaz 8 brīvprātīgā darba stundas nedēļā.

Brīvprātīgo atbalstam – informēšanai, koordinēšanai un darbības nodrošināšanai, ir izveidota Facebook grupa un reģionālo koordinatoru tīkls.

Reģionālie koordinatori:

 • sniedz aktuālo informāciju brīvprātīgajiem;
 • saņem informāciju no platformas par sadarbības piedāvājumiem, atbalsta mehānismiem, konkrētu problēmsituāciju risināšanu;
 • attīsta vietējās partnerības ar pašvaldību, medijiem, uzņēmējiem citām organizācijām;
 • nepieciešamības gadījumā risina palīdzības pieprasījumus vai specifiskus gadījumus.

 

Finanšu pārvaldībai ir izveidota biedrība “Paliec mājās”, kura ir Sabiedriskā labuma organizācija.

Finanšu piesaiste notiek diviem funkcionālajiem blokiem:

 • brīvprātīgo darba atbalstam – darba veikšanas izmaksu segšanai, piemēram, dezinfekcijas un drošības līdzekļiem, ar transportu saistītajām izmaksām;
 • platformas darbības nodrošināšanai – cilvēkresursiem, ārpakalpojumiem – mārketingam, tai skaitā plakātu un citu vides reklāmu drukai, komunikācijas izmaksām, tai skaitā zvanu centra pakalpojumiem un īsziņu sūtīšanai palīdzības sniedzējiem, tehniskām izmaksām, tai skaitā lietotnes darbības nodrošināšanai, un citiem pēc vajadzības.

Finanšu resursu sadalījums notiek pēc šādiem principiem:

 • 60% cilvēkresursiem un ar pamatdarbību saistītajām izmaksām;
 • 20% ārpakalpojumiem darbības nodrošināšanai;
 • 10% attīstības fonds nākotnes projektu nodrošināšanai;
 • 10% administrēšanas izmaksas.