“Sabiedrības noturība pārmaiņās: instrumenti pašvaldībām” seminārs 11.03.21.

Ceturtdien, 11. martā, plkst.10.00 – 13.00 aicinām uz informatīvu semināru visus, kam rūp attīstīt cilvēkiem piemērotu pārmaiņu vadību un krīzes atbalsta sistēmas Latvijas pašvaldībās. Reģistrācija semināram atvērta līdz 10. martam (ieskaitot).

Reģistrēšanās pasākumam obligāta līdz 10.martam (ieskaitot) – https://ej.uz/ew87

Uz reģistrēšanās lapā norādītajiem e-pastiem, dienu iepriekš tiks nosūtīta Zoom platformas saite (links).
Pastāvīgas pārmaiņas ir kļuvušas par mūsu ikdienu. Gads Covid-19 krīzē, administratīvi teritoriālā reforma- pašvaldības un to iedzīvotāju piedzīvo pārmaiņas un ar tām saistītos izaicinājumus.

•   Kādas sistēmiskas pārmaiņas jāievieš, lai mēs vairs nedzīvotu ar “krīzes sajūtu”?
•   Ko varam mācīties no gada Covid-19 krīzē?
•   Kā var sadarboties valsts, pašvaldība, privātais sektors un NVO?
•   Kā sadzirdēt cilvēku un kopīgi rīkoties atbalstam vistuvāk cilvēkam?

Dinamiskā informatīvajā pasākumā piedāvāsim:
•   resursus,
•   labo praksi,
•   partnerību potenciālu.

Aicinām no pašvaldībām visus, kam rūp attīstīt cilvēkiem piemērotu pārmaiņu vadību un krīzes atbalsta sistēmas:
•   deputātus un izpilddirektorus
•   iestāžu vadītājus un darbiniekus
•   sabiedrības pārstāvjus – uzņēmējus, NVO, aktīvistus

PROGRAMMA

10:00  Informācija par pasākumu

10:05 – 10:20 Ievadruna: Sabiedrības noturība pārmaiņās un krīzēs (Inese Vaivare, LAPAS direktore, Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas dalībniece)

Krīžu stratēģiska vadība

10:20 Krīzes pārvaldības aspekti (Kaspars Druvaskalns, Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītājs)

10:30  Sabiedrības līdzdalības veidi teritoriju attīstības plānošanā un īstenošanā (Indra Ciukša, Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte)

10:40  Pieejamie valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai (Varis Putniņš, Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecākais eksperts)

10:50 Krīzes vadības sociālā perspektīva (Līga Āboliņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece)

Piemēri un iespējas: starpsektoru sadarbība

11:10  Pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas apstākļos. Līvānu novada pašvaldības pieredze (Ginta Kraukle, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece)

11:20 – Pilsoniskā līdzdalība krīzē: ko varam mācīties no #paliecmājās = #vieglipalīdzēt brīvprātīgo kustības pieredzes? (Vidzemes augstskolas asociētās profesores un pētnieces Agnese Dāvidsone, PhD un Dr. psych. Vineta Silkāne)

11:45 – Privātā sektora atbildīga iesaiste krīzē (Inga Muižniece, “Sonido” īpašniece)

Resursi tālākai rīcībai

12:00 – Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, sociālie aspekti krīzes laikā (Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”)

12:10 – Brīvprātīgo kustība kā sabiedrības līdzdalības forma krīzes seku mazināšanai (Brīvprātīgo kustība #vieglipalīdzēt)

Uz drīzu tikšanos!
Anita Birzniece
projekta vadītāja
26698096, birznieceanita@gmail.com
Biedrība #PaliecMājās = #ViegliPalīdzēt

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts “#vieglipalīdzēt – ilgtspējīgi vietējo kopienu risinājumi Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai”, Nr. 2021.LV/NVO_COVID/23.

Dalīties:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *