Privātuma politika

 • Satura rādītājs
  I Datu apstrādes mērķi
  II Datu apstrādes juridiskais pamats
  III Datu pārzinis un apstrādātājs
  IV Savākto datu veidi
  V Datu vākšana un apstrāde
  VI Personas datu glabāšana
  VII Sīkfailu politika
  VIII Datu nodošana trešām personām un saites uz trešo pušu saturu
  IX Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības
  X Datu subjekta tiesības
  XI Bērnu privātums
  XII Drošības pasākumi
  XIII Politikas izmaiņas

1. Lai veidotu un uzturētu auglīgu sadarbību, mēs ļoti augstu vērtējam jūsu privātumu. Esam izveidojuši un ievērojam šo Privātuma politiku, lai pasargātu jūsu uzticēšanos, kā arī lai apstrādātu jūsu personas datus drošā, likumīgā un pārredzamā veidā.

2. Privātuma politika sniedz šādu informāciju:

 • Kāpēc tiek vākti jūsu personas dati;
 • Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats;
 • Kas ir datu pārzinis un apstrādātājs;
 • Kādi personas dati tiek vākti;
 • Kā tiek vākti un apstrādāti jūsu personas dati;
 • Datu uzglabāšana;
 • Sīkfailu politika;
 • Vai mēs kopīgosim jūsu personisko informāciju ar trešām personām;
 • Kādas ir jūsu izvēles iespējas attiecībā uz jūsu personiskās informācijas vākšanu un izmantošanu;
 • Kā mēs apstrādāsim jūsu datus, ja esat bērns;
 • Kādus drošības pasākumus mēs veicam, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju;
 • Izmaiņas Privātuma politikā.

I Datu apstrādes mērķi

3. Izmantojot mūsu tīmekļa vietni un tālruņa zvanus, mēs apkopojam personisko informāciju, ko brīvprātīgie, starpnieki un personas, kam nepieciešama palīdzība (turpmāk kopā saukti “Lietotāji” vai kā iepriekš norādīts) var brīvi sniegt, izmantojot veidlapas vai pieprasījumus, tālruņa sarunas vai nosūtot e-pasta ziņojumus, lai nodrošinātu:
   3.1. brīvprātīgo palīdzību, tās koordinēšanu un sniegšanu, pieprasījumu pārvaldību,
   3.2. brīvprātīgo identifikāciju (palīdzības saņēmēju drošībai),
   3.3. funkcionālu un lietotājam draudzīgu tīmekļa vietni, tostarp tās saturu un tajā piedāvātos pakalpojumus,
   3.4. mūsu pakalpojumu sniegšanas organizēšanu un pārvaldīšanu,
   3.5. kontu pārvaldīšanu. Jūsu personas dati var nodrošināt piekļuvi dažādām tīmekļa vietnes funkcijām, kas jums ir pieejamas kā reģistrētam lietotājam,
   3.6. lai sazinātos ar jums, izmantojot norādīto saziņas metodi,
   3.7. mūsu vai jūsu likumīgo interešu aizsardzību.

4. Jūsu personas datu sniegšana ir brīvprātīga. Tomēr mēs varam apstrādāt jūsu pieprasījumu tikai tad, ja jūs sniedzat mums savus personas datus un piekrītat šai Privātuma politikai, pretējā gadījumā mēs nevaram sniegt jums mūsu pakalpojumus.

II Datu apstrādes juridiskais pamats

5. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tostarp atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Datu regula). Mēs apstrādājam Lietotāju personas datus, balstoties uz šādiem juridiskajiem pamatiem:

 • Līguma izpilde. Ievērojot, ka starp brīvprātīgo palīdzības sniedzēju un palīdzības saņēmēju tiek noslēgts lietu bezmaksas pārziņas dāvinājuma līgums Civillikuma 1912., 1914. pantu izpratnē, šo pamatu piemērojam, lai apstrādātu Lietotāju datus brīvprātīgo palīdzības sniegšanas, saņemšanas un koordinēšanas mērķiem,
 • Likumīgo interešu aizstāvība. Lai spētu nodrošināt pierādījumus, ja būs nepieciešams aizstāvēt Jūsu vai mūsu likumīgās intereses pret iespējamiem prasījumiem, kā arī lai pierādītu, ka Jūsu personas datus apstrādājām likumīgi, mēs saglabāsim informāciju par personas datu apstrādi.
 • Piekrišana. Jūsu piekrišana tiek izmantota sīkfailu informācijas vākšanai un apstrādei.
 • Mums saistošs juridisks pienākums. Šādu juridisko pamatu piemērojam, ja konkrētā datu apstrādes darbība izriet no likuma prasībām. Piemēram, šāds pamats būs piemērojams, ja saņemsim pamatotu informācijas pieprasījumu no tiesībsargājošām iestādēm.

III Datu pārzinis un apstrādātājs

6. Datu pārzinis: Biedrība “Paliec mājās” (turpmāk – “Pārzinis”), vienotais reģistrācijas numurs 40008296878. Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Alīses iela 8 – 17, tālrunis 25661991, e-pasts info@paliec-majas.lv.

7. Datu apstrādātāji:

 • SIA “Sonido”, reģ. Nr. 40103664698, tālrunis 27171061, e-pasts info@sonido.lv, ir zvanu centra operators, kas palīdz mums apstrādāt telefona zvanus.
 • Nodibinājums “Sabiedrības Līdzdalības Fonds”, reģ. Nr. 40008164462, tālrunis 22077684, e-pasts sveiki@manabalss.lv ir sadarbības partneris, kas palīdz nodrošināt brīvprātīgo identifikāciju.
 • Trello Inc., ASV reģistrēts Atlassian grupas uzņēmums, e-pasts privacy@atlassian.com (turpmāk “Trello”) izstrādā un uztur datu apstrādes rīku Trello, ko izmantojam palīdzības sniegšanas organizēšanai un datu īslaicīgai uzglabāšanai. Trello izmanto vairākus apakšapstrādātājus, tostarp datu uzglabāšanai Trello izmanto ASV Vašingtonas štatā reģistrēta uzņēmuma Amazon Web services pakalpojumus.
 • Igaunijā reģistrēts uzņēmums OsaühingMotifon OU (turpmāk “Zelos”), reģ. Kods 14441989, adrese Tuukri põik 10, Tallina, Igaunija, e-pasts support@zelos-app.com izstrādā un uztur lietotni Zelos, kas palīdz mums koordinēt brīvprātīgo darbu.

IV Savākto datu veidi

8. Pārzinis apzināti nevāc nekādus sensitīvus datus, izmantojot šo tīmekļa vietni. Jūsu personas dati tiek iegūti attiecīgi no jums vai jūsu pilnvarotiem pārstāvjiem. Ar tīmekļa vietnes www.paliec-majas.lv (turpmāk “Vietne”) un tālruņa 25661991 (turpmāk “Zvanu centrs”) starpniecību savāktie personas dati ir šādi:
   8.1. Par Brīvprātīgajiem:
     8.1.1. Vārds un uzvārds — identificēt personu, kura ir ar mieru sniegt palīdzību;
     8.1.2. Personas kods vai identifikācijas numurs — identificēt personu, kura vēlas sniegt palīdzību;
     8.1.3. Atrašanās vietas dati — noteikt attālumu starp brīvprātīgo un personu, kas meklē palīdzību;
     8.1.4. Tālruņa numurs, e-pasts— lai nodrošinātu saziņu;
     8.1.5. Palīdzības iespēju apraksts — noteikt iespējamās palīdzības jomas un veidu;
     8.1.6. Lietošanas dati — izveidot un uzturēt lietotāja profilu;
     8.1.7. Valodas, kuras pārvaldāt — lai nodrošinātu saziņu starp palīdzības saņēmēju un brīvprātīgo.
   8.2. Par Palīdzības saņēmējiem:
     8.2.1. Vārds un uzvārds — identificēt personu;
     8.2.2. Tālruņa numurs, e-pasts — lai nodrošinātu saziņu;
     8.2.3. Atrašanās vietas dati — noteikt adresi, kur atrodas persona, kurai nepieciešama palīdzība, un attālumu starp brīvprātīgo un personu, kas meklē palīdzību;
     8.2.4. Vajadzīgās palīdzības apraksts — lai noteiktu vajadzīgās palīdzības jomas un veidu;
     8.2.5. Lietošanas dati — izveidot un uzturēt lietotāja profilu;
     8.2.6. Valodas, kuras pārvaldāt — lai nodrošinātu saziņu starp palīdzības saņēmēju un brīvprātīgo.
   8.3. Starpnieki, kas informē par Palīdzības saņēmējiem:
     8.3.1. Vārds un uzvārds — identificēt personu;
     8.3.2. Tālruņa numurs – sakaru nodrošināšanai;
     8.3.3. Tālruņa numurs, e-pasts — lai nodrošinātu saziņu.
   8.4. Par Vietnes lietotājiem:
     8.4.1. lietojuma dati — lai nodrošinātu statistiku par vietnes apmeklējumu, saglabātu iestatījumus un piekļuves datus lietošanas ērtībai.

9. Vietnes lietojuma dati tiek apkopoti automātiski, izmantojot Vietni. Lietojuma dati var ietvert piemēram, jūsu ierīces interneta protokola adresi (IP adresi), pārlūkprogrammas veidu un versiju, apmeklētās vietnes sadaļas, apmeklējuma laiku un datumu, šajās lapās pavadīto laiku, unikālos ierīces identifikatorus un citus diagnostikas datus.

10. Kad piekļūstat vietnei, izmantojot mobilo ierīci vai datoru, mēs varam apkopot noteiktu informāciju, ieskaitot, bet ne tikai, jūsu lietoto mobilās vai datora ierīces veidu, jūsu mobilās vai datora ierīces IP adresi, mobilās vai datora operētājsistēmas tipu, jūsu lietoto mobilo vai datora interneta pārlūkprogrammu, unikālo ierīces identifikatoru un citus diagnostikas datus, kā arī valodas iestatījumus. Mēs varam arī apkopot informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta ikreiz, kad apmeklējat vietni vai piekļūstat vietnei, izmantojot mobilo ierīci vai datoru.

V Datu vākšana un apstrāde

11. Ja esat brīvprātīgais, jūsu personas datu ievākšana un identifikācija tiks veikta tiešsaistē. Savukārt, ja esat persona, kas meklē palīdzību, jūsu personas datus varam ievākt gan ar tālruņa zvanu palīdzību, gan tiešsaistē.

12. “Apstrāde” ir jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar personas datiem vai personas datu kopumiem, ar vai bez tiem, izmantojot automātiskus līdzekļus, piemēram, datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, izguve, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot pieejamu, saskaņošana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. Apstrādi var veikt manuāli vai automātiski (iegūstot datus un vajadzības gadījumā nododot trešām personām).

13. Personas dati ir pieejami tikai pārziņā vai apstrādātāju īpaši pilnvarotām personām. Visas iepriekš uzskaitītās darbības, kas saistītas ar jūsu datiem un to izmantošanu kopumā, tiks veiktas saskaņā ar Privātuma politiku un piemērojamiem normatīviem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Neatkarīgi no tā, vai šīs darbības veiksim, izmantojot elektroniskas un/vai automatizētas sistēmas vai neautomatizētus līdzekļus, visām personas datu apstrādes sistēmām tiks nodrošināti atbilstīgi fiziskās un loģiskās drošības pasākumi saskaņā ar Datu regulu, lai novērstu datu zudumu, to nelikumīgu/nepareizu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tai. Mēs nepārdodam vai neīrējam jūsu personas datus.

VI Personas datu glabāšana

14. Zvanu centra ierakstus mēs uzglabāsim 30 dienas.

15. Pārējos personas dati uzglabāsim ilgāku laiku (līdz 5 vai 10 gadiem no dienas, kad pārzinis ir pabeidzis vai pārtraucis jūsu personas datu apstrādi), ja tas ir noteikts likumā un nepieciešams, lai aizsargātu pārziņa intereses attiecībā uz prasībām, kuras var iesniegt saistībā ar mūsu veikto datu apstrādi vai brīvprātīgo palīdzības koordinēšanu. Datu glabāšanas termiņu likumīgie pamati ir noteikti “Fizisko personu datu apstrādes likums” 26. panta otrajā daļā un Civillikuma 1895. pantā.

16. Izvērtējot nepieciešamību pēc ilgstošas datu apstrādes, jūsu personas datu apstrādes apjoms un atbilstība tiek regulāri apsvērta, ņemot vērā arī izmaiņas juridiskajos apstākļos.

17. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām jūsu savāktie personas dati tiks izdzēsti manuāli vai automātiski.

VII Sīkfailu politika

18. Sīkfaili ir nelielas teksta virknes, ko pārlūkprogramma reģistrē, kad lietotājs apmeklē vietni, ieskaitot mūsu vietni. Sīkfailus tīmekļa vietnes izmanto, lai uzlabotu lietotāja pieredzi internetā, ļaujot vietnei tos atpazīt gan apmeklējuma laikā (izmantojot “sesijas” sīkfailu, kas tiks izdzēsts pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas), gan arī turpmākajos apmeklējumos (izmantojot “pastāvīgos” sīkfailus).

19. Mēs izmantojam sīkfailus un citas tehnoloģijas, lai saprastu apmeklētāju uzvedību mūsu tīmekļa vietnē un saglabātu noteiktu informāciju. Izmantotās tehnoloģijas ir tagi, skripti un citas tehnoloģijas, lai apkopotu, izsekotu informāciju un uzlabotu un analizētu mūsu pakalpojumus.

20. Savā pārlūkprogrammā varat norādīt, lai pārlūkprogramma atsakās no visiem sīkfailiem vai norāda, kad sīkfails tiek nosūtīts.

21. Sīkfaili ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu jums tīmekļa vietnē pieejamos pakalpojumus un ļautu izmantot dažus tās līdzekļus. Tie palīdz autentificēt lietotājus, novērst lietotāju kontu krāpniecisku izmantošanu, kā arī nodrošināt ērtu Vietnes lietojumu. Bez sīkfailiem daži jūsu pieprasītie pakalpojumi, iespējams, netiks nodrošināti, ja sīkfaili vajadzīgi, lai sniegtu jums šos pakalpojumus.

VIII Datu nodošana trešām personām un saites uz trešo pušu saturu

22. Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot brīvprātīgajiem par personām, kas lūdz palīdzību, kā arī kompetentajām iestādēm, lai aizsargātu un aizstāvētu Jūsu vai mūsu tiesības, piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas un valsts drošības iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, tiesām (lai iegūtu pierādījumus neizskatītās lietās) un citām kompetentajām iestādēm.

23. Jūs varat saņemt informāciju par trešajām personām, kurām jūsu dati ir atklāti pēc pieprasījuma iesniegšanas mums.

24. Mēs aicinām lietotājus ņemt vērā, ka Vietnē ir pieejamas saites uz citām tīmekļa vietnēm, uz kurām neattiecas šī Privātuma politika. Pārzinis nav atbildīgs par trešo pušu tīmekļa vietņu veikto datu apstrādi.

IX Datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

25. Daži apstrādātāji, kas apstrādā datus mūsu uzdevumā, piemēram, Trello un Zelos, var izmantot apakšapstrādātāju datu uzglabāšanas un apstrādes pakalpojumus, piemēram, Amazon Web Services, kuru ietvaros dati var tikt pārsūtīti glabāšanai ārpus Eiropas Savienības. Mūsu apstrādātāju īstenotā personas datu apstrāde atbilst Datu regulas nosacījumiem attiecībā uz personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm.

X Datu subjekta tiesības

26. Jūs esat tiesīgi pieprasīt:
   26.1. piekļuvi saviem personas datiem (Datu regulas 15. pants). Ja izmantosies piekļuves tiesības, nodrošināsim piekļuvi jūsu personas datiem, nevis dokumentiem, izņemot gadījumus, kad jūs varat pamatot īpašu nepieciešamību iegūt dokumenta kopiju, piemēram, ja tikai no dokumenta satura un formas var objektīvi secināt datu nozīmi. Tāpat piekļuvi konkrētiem failiem var atteikt, ja pastāv risks, ka tas var atklāt personas datus par citas personas datu subjektu.
   26.2. datu labošanu (Datu regulas 16. pants). Labosim jūsu datus bez liekas kavēšanās, saņemot rakstisku, motivētu pieprasījumu.
   26.3. datu dzēšanu. Dzēsīsim jūsu datus, ja tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika apstrādāti, un citos Datu regulas 17. pantā paredzētos gadījumos, saņemot rakstisku, motivētu pieprasījumu.
   26.4. apstrādes ierobežošanu, ja pastāv kāds no Datu regulas 18. pantā paredzētiem apstākļiem, saņemot rakstisku, motivētu pieprasījumu.
   26.5. datu pārnesamības tiesību īstenošanu atbilstoši Datu regulas 20. panta nosacījumiem, proti, pieprasīt, lai izsniedzam Jūsu personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā vai nosūtam tos citam pārzinim, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu vai līguma izpildi.
kā arī īstenot šādas tiesības:
   26.6. iebilst pret datu izmantošanu atbilstoši Datu regulas 21. panta nosacījumiem, ja apstrādājam jūsu datus likumīgo interešu aizsardzībai.
   26.7. tiesības netikt pakļautam lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz automatizētām sistēmām, tostarp profilēšanu, kas var radīt būtiskas juridiskas sekas vai kas tādā pašā veidā var būtiski ietekmēt datu subjektu (Datu regulas 22. pants).
   26.8. iesniegt sūdzību kompetentajai iestādei Datu valsts inspekcijai www.dvi.gov.lv. 

XI Bērnu privātums

27. Mēs apzināti neievācam personas datus no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem vai kam nav tiesībspējas. Ja esat vecāks vai aizbildnis un zināt, ka jūsu bērns ir sniedzis mums personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzināsim, ka apkopojām personas datus par jebkuru personu, uz kuru attiecas minētais vecuma ierobežojums, bez vecāku piekrišanas, mēs veiksim pasākumus, lai šo informāciju izņemtu no sistēmas.

XII Drošības pasākumi

28. Lai jūsu personas dati būtu drošībā un aizsargāti, mēs regulāri pārskatām sistēmas tehniskos parametrus, lai pārbaudītu atbilstību personas datu apstrādes prasībām. Lai nodrošinātu, ka tiek apstrādāti tikai faktiskie, minimālie un nepieciešamie personas dati, mēs sekojam, lai personas dati tiktu iegūti likumīgi un attiecīgi uzraudzīti, kā arī veicam darbības, lai, saņemot pieprasījumu par datu izmaiņām, jūsu personas dati tiktu aktualizēti.

29. Mēs esam arī ieviesuši un uzturam fiziskus un loģiskus drošības pasākumus, lai novērstu nelikumīgu, nesankcionētu piekļuvi datiem vai jebkādu saglabāto datu iznīcināšanu vai maiņu. Darba gaitā personas datiem drīkst piekļūt tikai pilnvarots personāls. Mēs arī sekojam iespējamiem apdraudējumiem un esam ieviesuši atbilstošas stratēģijas, lai nodrošinātu jūsu datu drošību.

XIII Politikas izmaiņas

30. Pārzinis patur tiesības vajadzības gadījumā mainīt Privātuma politiku. Mēs iepriekš informēsim jūs par visām izmaiņām, publicējot jauno Privātuma politiku, kas var ietekmēt jūs, piemēram, ja plānojam apstrādāt jūsu personas datus citiem nolūkiem, nevis iepriekš minētiem. Ja grozījumi būtiski ietekmēs Lietotājus, mēs jūs informēsim arī uz sniegto e-pastu.

31. Iesakām periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku, lai uzzinātu par visām izmaiņām. Privātuma politikas izmaiņas ir spēkā, ja tās ir publicētas šajā lapā.