"Kopā pret Covid-19"

"Kopā pret Covid-19" sadarbība ar Moldāviem

Kopīgiem spēkiem ar kolēģiem, kas darbojas Moldovas brīvprātīgo kustībā, īstenojām starptautisku projektu “Kopīga iniciatīva pret Covid-19”, kura mērķis bija palīdzēt samazināt izaicinājumus, ar kuriem saskaramies Covid-19 izraisītās pandēmijas un ekonomiskās krīzes dēļ. Projekta īstenošanas gaitā tika sekmēta demokrātiska līdzdalība, ar brīvprātīgo kustību palīdzību pilnvarojot cilvēkus un cilvēku grupas. Īstenotāju uzmanības centrā bija augsta riska grupas, piemēram, seniori, cilvēki ar kustību traucējumiem, hroniskām slimībām, pašizolējušies cilvēki, kā arī ģimenes, kurās ir tikai viens vecāks. Projekta augstākās prioritātes grupa bija cilvēki, kuru ienākumi Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ir samazinājušies vai izsīkuši – meklējām dažādas iespējas arī ziedojumu vākšanai, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Iniciatīvā iesaistījās brīvprātīgie, kuri piedalās vietējo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nevalstiskās organizācijas, vietējās pašvaldības, privātais sektors un eksperti. Projekta gaitā tika īstenotas meistardarbnīcas, kuru fokusā bija pieredzes apmaiņa, piemēram, darbā ar konkrētām iedzīvotāju grupām, bet īpaša uzmanība tika pievērsta brīvprātīgo kustības veidošanai un brīvprātīgo ilgtermiņa motivācijai. Sadarbojoties abām brīvprātīgo kustībām, tika izstrādāts praktisks ceļvedis “Brīvprātīgie pret Covid-19: kā izveidot kustību”, kas brīvi pieejams mūsu mājaslapā